เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

โรงคั่วกาแฟนายหลาจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เพื่อผู้บริโภคที่จะได้รับสินค้าที่ดีที่สุด

เป้าหมายของเรา

คุณภาพ รสชาติ และราคา ที่คุณพึงพอใจ

มาตรฐานการผลิต อย. GMP และ CODEX HACCP

ผ่านการสอบวัดค่ามาตรฐานคุณภาพกาแฟ Q ARABICA GRADER โดย MR.TEERA SARAVANEEYARAK

โรงงานคั่วกาแฟมาตรฐานขนาดใหญ่ มีบริการคั่วกาแฟ roast service และจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูป โดยกระบวนการการผลิตรูปแบบ Pasteurization