ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

“กาแฟนายหลา” คนแปดริ้วคงนึกถึงกาแฟโบราณที่กำเนิดจาก “ปู่หลา หรือ นายหลา” พายเรือขายกาแฟตามแม่น้ำลำคลอง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 ก่อนจะมาตั้งเป็นร้านกาแฟในตลาดเกื้อกูลที่คนแปดริ้วรู้จักกันดี ในนามร้านกาแฟนายหลา กลุ่มลูกค้าในสมัยแรกๆ จะเป็นคนในละแวกเดียวกัน ด้วยรสชาติที่เข้มข้น หอม อร่อยติดปาก จึงทำให้มีการพัฒนานำเครื่องจักรมาคั่วกาแฟเองเพื่อผลิตผงกาแฟโบราณ

แต่เดิมกิจการกาแฟนายหลาอยู่ในรูปบุคคลธรรมดา จำหน่ายกาแฟโบราณมานานกว่า 60-70 ปี จากนั้นจึงจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาระชา ในปี พ.ศ. 2536 เพื่อการผลิตและจำหน่ายผงกาแฟโบราณ ผงชา และเครื่องดื่มชา/กาแฟชนิดสำเร็จรูป ในนาม “กาแฟนายหลา” มีโรงงานและสำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณกิ่งจันทร์ ศรวณียารักษ์ ตำแหน่งกรรมการ/ผู้จัดการ บริษัท

นอกจากนี้ กาแฟนายหลาได้มีการพัฒนา  “โรงคั่วกาแฟนายหลา” ตามมาตราฐานด้านการผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นโรงคั่วกาแฟมีเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับ มาตรฐาน อย. GMP และ CODEX HACCP ซึ่งเป็นที่ได้รับความไว้วางใจมาตรฐานระดับสากลทั่วโลก