กว่า 60 ปี มาแล้ว “กาแฟนายหลา” มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ อันได้แก นายหลา ที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าเป็นเรือขายกาแฟรสชาติเยี่ยม มีลูกค้าประจำเป็นคนระแวกใกล้เคียง และด้วยรสชาติที่เข้มข้นกับการพัฒนาการผลิตผงกาแฟเอง โดยริเริ่มพัฒนาเครื่องจักรแบบชาวบ้านมาช่วยในการผลิต ทำให้ “กาแฟนายหลา” เป็นที่รู้จัก และมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงวันนี้ถึงเวลาที่รุ่นลูกหลานมุ่งมั่นพัฒนามรดกที่รุ่นคุณปู่ให้ไว้ด้วยการขยายให้เป็นโรงงานที่มีมาตฐาน CODEX HACCP : 2003 และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ “กาแฟนายหลา” คงอยู่ต่อไป

โรงคั่วกาแฟนายหลา เราผลิตกาแฟโบราณที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นหอม อันเป็นเอกลักษณ์

ผลิตภัณฑ์

กาแฟ

ผลิตภัณฑ์บรรจุขวด

ชา

เราคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียดในทุกขึ้นตอนการคั่วจากเครื่องจักรแบบชาวบ้านสู่โรงงานอันทันสมัย เพื่อให้ “กาแฟนายหลา” คงอยู่ต่อไป